د تورو غوښو سيخ كباب

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د لاس توري غوښي نيم كيلو .
2- مستې يو ګيلاس .
3- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه .
4- وچ ګشنيز يوه د چايو كاچغه .
5- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه .
6- اوږه شپږ دانې .
7- شونډ يوه كوچنۍ ټوټه .
8- غوړي يو څه .
9- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
غوښي پاكي پرېمنځى او ټوله يو اينچ مربع پرې كړى. او وې اېشوى چي نيم خامه پخې سي، اوبه يې وچي كړى او را كښته يې كړى. ټوله مساله ميده كړى او په مستو كي يې واچوى او ايشولي غوښي هم په مستو كي واچوى او ښه يې سره ګډ كړى بيا يې په سيخانو وپېيى. او پر سكرو باندي يې كباب كړى. د كباب كېدو په مهال كي لږ غوړي په كاچغه باندي پر اچوى. كله چي ښه كباب سول د پيازو او روميانو د سلاتې
سره يې را واخلى.

Comments