د اوربشو او ليمو شربت

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د اوربشو اوړه 250 ګرامه .
2- بوره 375 ګرامه .
3- د ليمو اوبه 750ګرامه.
4- ژړ رنـګ لږ څه.
د جوړولو طریقه:
د اوربشو په اوړو كي لږلږ اوبه واچوى او لكه د پكوړو اوړه داسې نري كړى بيا په دغه اوړو كي يو كيلو اوبه واچوى او د لسو دقيقيو لپاره يې پاخه كړى. دا بايد پر خام اور باندي پاخه سي او په كاچغه يې لړى بيا يې راكښته كړى او كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول يو وار يې تر نازك ټوكره صاف كړى او بيا يې تر پنډ ټوكره صاف كړى بيا د ليمو اوبه را وباسى چي درې پاوه وي او تر ټوكره يې بيا صاف كړى بيا د اوربشو اوبه د ليمو اوبه او بوره ښه سره حل كړى. دا شربت بايد يونيم كيلو وي بيا يې پر اور باندي كښېږډى او پاخه يې كړى. كه چي تار وكړي او خټه شربت ځني جوړ سول بيا لږ رنـګ ور واچوى او يو دوې دقيقې چي و اېشېدل راكښته يې كړى.

Comments