د انټرنت او ګوګل مخترعان څوګ دي؟

comments 0

انټرنیټ د لمړی ځل لپاره چا کشف کړ

د لمړی ځل لپاره انټرنیټ د د امریکا یوه مشهوره کمپنۍ چی د (ارپانیټ )په نوم یادیدله په ۱۹۶۹ کال کی جوړ کړهغوۍ د خپلو معلوماتو د لا پټ ساتلو او د یو ځای نه بل ځای ته د لیږدولو لپاره منځ ته راوړ

مخکی له دی څخه به هر وخت د همدی کمپنۍ معلومات یا ډیټا افشا یا بی درکه کیدله یا به خرابیدله نو دوۍ د خپلی کمپنۍ په خاطر انټرنیټ جوړ کړ

ګوګل چا منځ ته راوړ؟

دغه پورتنی دوه نفر د ګوګل پاڼی تهداب ګزار دی دوۍ د لمړی ځل لپاره په ۱۹۹۸ کال کی ګوګل منځ ته راوړ

دغه دواړه د سټینډ فورډ پوهنتنون محصلین وه

لمړی د ګوګل نوم  Backrub   وه

خو بیا په ۱۹۹۷ کال کی دوۍ دا نوم ګوګل ته تبدیل کړ

Comments