د انـګورو شربت

comments 0

لازم مواد :
1. انـګور يو كيلو
2. بوره يونيم كيلو
3. اوبه يو كيلو.
د پخېدو ترتيب :
انـګور په يوه لوښي كي واچوى او اوبه يې وباسى بيا يې تر يوه ټوكره صاف كړى بيا په بوره كي اوبه واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى.
كله چي و اېشېدل د انـګورو اوبه ور واچوى او وې اېشوى. كله چي شربت ښه خټه سول تار يې وكړ راكښته يې كړى. كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول بوتلان په ډك كړى. دا شربت د ګرمي په موسم كي ډېره فايده لري.

Comments