دکرم سلاد

comments 0

0 Views

د اړتیا وړ مواد:
1. دکرم ځو پاڼی.
2. یوه دانه زردکه .
3. یوه دانه بادرنګ .
4. دوی دانی رومیان.
د جوړلو طریقه:
ټوله ښه پریولی کوچنی کوچنی یې میده کړی سره یې یوځاې مکس کړي او له هغه وروسته یې په غابوکی واچوی او کورنۍ سره یې نوش جان کړي.

Share this page to Telegram

Comments