دوهم ډول ګ‌‌‌‌‌‌ډه سبزي

comments 0

اړين مواد:
1. شنه پياز د پاڼو سره درې دانې .
2. د مټرو دانې ١٢٥ ګرامه.
3. زردکي څلور دانې .
4. پټاټې درې دانې .
5. تور بانجڼ درې دانې .
6. ګل ګوبى يو څو ټوټې .
7. روميان څلور دانې .
8. تورۍ درې دانې .
9. خواږه غټ مرچک درې دانې .
10. کرم لږ څه .
11. کوټل سوې اوږه او ادرک دوې د چايو کاچوغي .
12. کورکومن نيمه د چايو کاچوغه .
13. سبزي مساله يوه کاچوغه .
14. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
15. غوړي يوه چايخورۍ.
د پخېدو ترتيب: ټول سبزيجات کوچني يو ډول ميده کړئ .بيا غوړي په دېګ کي واچوئ، پياز ميده کړئ په غوړو کي يې سره کړئ. بيا اوږه او ادرک پکښي سره کړئ.
کورکومن، مالګه او مرچک هم ورواچوئ يو څه يې سره کړئ. بيا روميان ورواچوئ سره يې کړئ. بيا ټول ميده سوي سبزيجات ورواچوئ، سر يې وربند کړئ چي پاخه سي. کله چي پاخه سول او اوبه يې وچي سوې، ميده سوي شنه مرچک او تازه ګشنيز پر واچوئ.
Zarlakhta noor

Comments

Leave a Reply