دلمه د تورو بانجانو

comments 0

لازم مواد:
1- اوږده بانجڼ چي نه ډېر غټ وي نه كوچني اته دانې
2- د كوفتې غوښي نيم كيلو
3- ګشنيز نعناع ګندنه نيم كيلو
4- ورجي ( 200 ) ګرامه
5- غوړي ( 200 ) ګرامه
6- د روميانو رُب يوه كاچغه
7- د ليمو اوبه يوه كاچغه
8- بوره يوه كاچغه
9- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
كوفته سوي غوښي د پيازو سره سرې كړى تر څو يې اوبه وچي سي. بيا يو ګيلاس اوبه مالګه مرچ او نيمه كاچغه رُب و غوښو ته واچوى او پر خام اور باندي يې كښېږدى چي كوفته پخه سي او اوبه يې وچي سي. بيا ګشنيز، نعناع او ګندنه ښه په ځېر سره پاك كړى او ميده يې كړى بيا يې په يوه كاچغه غوړو كي سره كړى او د كوفتې سره يې ګډ كړى. بيا ورجي د دوو ګيلاسو اوبو او لږ مالګي سره و اېشوى كله چي د ورجو دانه پسته سول صافي يې كړى او ورجي هم د كوفتې سره ګډي كړى كه چيري يو دوې دانې اېشولي هګۍ وي هغه هم ور ميده كړى او كښې يې ږدى.
بيا بانجڼ سپين كړى او د سر خوا يې ژوره ګردى پرې كړى او وروسته يې منځ ور تش كړى خو چي سوري نه سي او د يو سانتيمتر په اندازه يې شا و خوا پاته سي بيا د بانجڼ په منځ او شا و خوا باندي لږ
مالګه ووهى او په جوړه سوې كوفته باندي يې ډك كړى. او د بانجڼ سر پر كښېږدى او لږ يې ور كښېكاږى چي پر ومښلي يا يې په يوه خاشه باندي بند كړى بيا په غوړو كي د بانجڼو شا و خوا ورسره كړى او بانجڼ په يوه لوښي كي سم ووډى او نيمه كاچغه د روميانو رُب په يوه ګيلاس اوبو كي حل كړى او پر بانجڼو باندي يې واچوى لږ مالګه مرچ د ليمو اوبه اويوه كاچغه بوره ور واچوى او پر خام اور باندې كښېږدى چي بانجڼ پاخه سي خو خوړين نه سي. كه چيري بانجڼ ښه نه وه پاخه سوي كولاي سى چي لږ اوبه نوري ور واچوى تر څو بانجڼ پاخه سي او پر غوړو باندي راسي بيا دغه بانجڼ په دېش كي ووډى او پر سر باندي يې لږ خټه مستې چي اوږه پكښي كوټل سوې وي يا كورت ور واچوي.

Comments