خوږ پلو

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ورجي يو كيلو .
2- غوښي يا چرګ دوه كيلو .
3- دبادامو خلال(100 ګرامه)
4- د پستې خلال ( 50 ګرامه ) .
5- د ګاجرو يا نارنج يا سنترې خلال نيم ګيلاس .
6- غوړي 300 ګرامه.
7- زعفران يوه كاچغه .
8- بوره نيم كيلو يا هرڅومره چي مو خوښه وي.
د پخولو طریقه:
د سنترې يا نارنج د خلال څخه لكه څنګه چي مو وړاندي په (38 ) مخ كي ويلي دي هغسي تريخ والى ځني ليري كړى. بيا بوره په درې ګيلاسه اوبو كي واچوى او يو دوه واري يې و ايشوى څو شربت ځني جوړ سي. بيا د سنـترې يا د نارنج خلال دغو شربتو ته واچوى او يو دوه واره يې و ايشوى تر څو د خلال مغز خوږ سي. ورجي يوه شپه د مخه خيشتې كړى. چرګ يا غوښي د يوه دانه پياز، مالګي او لږ
اوبو سره پخې كړى. كله چي پخې سوې بايد نيم ګلاس يخني ولري.
يخني صافوو او د دوو، درو كاچغو غوړو او يوې غټگـي كاچغي د خلال د شربتو سره يې ګډوو او زعفران په ايشولو اوبو كي حلوو او د چرګ د اوبو سره يې ګډوو. چرګ ټوټه ټوټه كوو او غټ هډوكي يې ځني باسو. ورجي صافوو او په دېګ كي دوې درې كاچغي غوړي او نيم ګيلاس اوبه اچوو او پر اور يې ايږدو چي و ايشي بيا نيمي ورجي ور اچوو او خلال د شربتو څخه را باسو او پر ورجو باندي يې اچوو بيا نيمى د بادامو خلال ور اچوو بيا دوه، درې كفګيره ورجي پر خلال باندي اچوو او دېګ پر اور باندي ايږدو، وروسته بيا د چرګ هغه اوبه چي د شربتو، زعفرانو او غوړو سره مو ګډي كړي وې پر ورجو باندي اچوو، د دېګ سر ور بندوو لږ اور يې پر سر ور اچوو او د يونيم ساعت لپاره يې دموو. وروسته تر دمېدو دوه، درې كفګيره ورجي د پستې او نارنجو د خلال او زعفران او د بادامو د پاته خلال سره ګډوو او د غوري د سر دپاره يې جلا ايږدو. د چرګ غوښي را باسو او پلو ټوله سره ګډوو؛ په دېش يا غوري كي يې كاږو پر سر يې د
چرګ غوښي ور اوډو او هغه ګډ سوي مواد او لږ سره سوي غوړي يې پر سر ور اچوو بيا نو خوږ پلو تيار دى

Comments