حیواني محرقه

comments 0

قدرمنو دوستانو داچی داناروغي نن سبا ډیره ترسترګو کیږي اوپدي مرض اخته شخص ډیر دمشکل سره مخامخ وی نوځکه مو نن وغوښتل چی د بروسلوزیس یا حیوانی محرقي په باره کی تاسوته معلومات درکړم.
بروسلوزیس تهundulant تبه،bang’s disease, Malta feverr یا حیوانی محرقه هم وایی اودایوسیسټمیکه باکټریایی ناروغي ده چی دحیواناتو څخه په مستقیم یاغیرمستقیم ډول وانسانانو ته انتقالیږي یعنی هغه څاروی یاحیوان چی پدي باکټریا باندي ککړ وی،که چیری انسانان ورسره تماس کی راشي نو هغوی هم په اخته کوي.
هغه عام حیوانات چی انسانان پدی ناروغي باندی اخته کوی عبارت دی له،پسو،اوزو یا بوزو،اوښانو،صحرایی غواوو یا ګاومیښو ،صحرایی موږکانو څخه.
دبروسلوزیس اعراض اوعلایم:
مړیکه تبه،خولي کول، کهالي،ستړیا،بی اشتهایی،دوزن کمیدل،داسکلیټی عضلاتو درد،
که چیری تداوی نسي نو دهډوکو ناروغی،دبندونوناروغی،دسږو ناروغی،دبولی تناسلي سیسټم ناروغی،په ښځو کی دسقط یانقصان، دزړه دناروغی اوددماغ داخته کیدو سبب کیږي.
بروسلوریس یاحیواني محرقه باید دانفلوانزا،تولریمیا،انتانی مونونیکلوزس او وچکی سره اوهمدارنګه اوږدمهاله حیوانی محرقه دهوجکن ناروغی،نری رنځ،ایډز،ملاریا او هستوپلازموزیس سره توپیر وکړل سي ځکه دغه ناروغی هم تقریبا همداسی شکایتونه اونښی نښانې لری.
درملنه اومخنیوی یی:
دلمر دوړانګو، ایونایزډ راډیشن،منځنی تودوخي کی سم ژوند نسي کولای او په جوش شیدو کی او دیو لړ میکروب وژونکو موادو یا disinfectant پواسطه له منځه ځي خوپه وچه خاوره کی تر شپږو میاشتواو داوزو اومیږو دشیدو په پنیر کی تر دوو میاشتو ژوندی پاته کیدلای سي چی باید په نظر کی یی ولرو.
او طبی درملنه هم لری چی باید دډاکټر سره ترمشوری وروسته وخوړل شي.
دلوستلو دحوصلي څخه مو یوه نړی مننه.

Comments