جرګه په بشپړ امنیتي وضعیت کې روانه ده

comments 0

د سولې په تړاو د لوی مشورتي جرګې دریمه ورځ د افغان ځواکونو په هلو ځلو په خیرخیریت سره تېره شوه.

جرګه کې ۳۲۰۰ کسانو له ټولو ولایتونو برخه اخیستې او هر چا په کې د چهارشنبې په ورځ خپل نظرونه وړاندې کړل.

د مشورتي جرګې دارالانشاء د ګډونوالو لپاره څلور اساسي او تفصیلي پوښتنې برابرې کړې وې چې ځوابونه یې ورکړي او مشوره ورکړي.

د چهارشنبې په ورځ ټولو ګډونوالو په ارامه او صمیمانه فضا کې خپل نظرونه شریک کړل او د دې نظرونو نچوړ به له حکومت سره شریک شي.

خلک خوښ و چې حکومت دې د دې موقع ورکړه چې د سولې په تړاو خپل نظرونه وړاندې کړي.

Comments