تقابل پاکستان و امریکا!!! / نویسنده: محمدرضا (مبارز)

comments 0

متهم شدن پاکستان به عنوان مهد تروریسم منطقوی-جهانی ، نظامیان آی اس آی پاکستان را با سراسیمه گی و نگرانی عظیم مواجه ساخته است. سفرهای پی هم وزیر خارجه پاکستان (خواجه محمد آصف) به کشورهای روسیه ، چین حاکی از آن است که پاکستانی ها در صدد ایجاد هم پیمانان استراتیژیک منطقوی هستند.
در اوایل اعلان برنامه ی راهبردی امریکا ، چین و روسیه از جمله کشورهایی بودند که حمایت همه جانبه و بی دریغ شان را از سیاست های پاکستان در منطقه اعلان کردند. اما اجلاس سران بریکس (BRICS) از به هم پیوستن کشورهای (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تشکیل شد. تا اقتصادهای نوظهور جهان ائتلافی را تشکیل دهند که در کمتر از 10 سال به یکی از قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شوند. وجه تمایز کشورهای بریکس، رشد پرشتاب اقتصاد آن‌ها و نفوذ در امور جهانی است.
بریکس امروز به اذعان اعضای آن، حامی کشورهای در حال توسعه و برقرار کننده تعادل و عدالت اقتصادی در جهان است. در این اجلاس ابر قدرت های اقتصادی و سیاسی مانند چین و روسیه ، هند به این نتیجه رسیده اند که حمایت از پاکستان در واقع ، زمینه های عظیم اقتصادی و سیاسی را در منطقه با خطر و چالش مواجه میسازد. و این عامل باعث گردید که چین و روسیه دست از حمایت منطقوی از سیاست های ترور پرور پاکستانی بردارند. و این سیاست ها در تضاد با امنیت / ثبات منطقه برای رشد عظیم اقتصاد جهانی بدانند.
امروز سیاست های صلح جویانه هند برای تامین امنیت/ثبات در منطقه – جهان ثابت ساخته که این کشور سعی و تلاش جدی در تامین ثبات در منطقه ، مبارزه ی جدی علیه افراطیت دارد. این عوامل امریکا را واداشت تا در سیاست های کلان منطقوی خویش بازنگری کلی نمایند.
سیاست های منطقوی هویدای براین موضوع است که کشورهای منطقوی مانند چین و روسیه ، هند بااحساس خطر از مهد تروریسم/ شرارت در تلاش به انزوا کشیدن سیاست های حمایوی پاکستان از تروریستان هستند. روزنه هایی در راه است که نظامیان پاکستان (آی اس آی ) درلیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار خواهد گرفت. باقرار گرفتن پاکستان در لیست سیاه سازمان ملل ، پاکستان در تقابل سیاسی /فیزیکی با سیاست های کلان امریکا و بریکس قرار خواهد گرفت.
تقابل سیاسی/ فیزیکی امریکا و بریکس با پاکستان میتواند فرصت های طلایی را برای مردم و دولت افغانستان به همراه داشته باشد.برهمه گان اعم از نهادهای مدنی- نخبه گان سیاسی و دولتمردان نیاز است که حساسیت کلان منطقوی را بر علیه پاکستانی ها باجدیت دنبال کنند. از فرصت طلایی پیش آمده با تمام توان استفاده صورت گیرد. از فجایع و جنایات پاکستانی ها در کشور پرده برداری صورت گیرد و تلاش شود که این جنایات در سازمان ملل شکایت و ثبت گردد. افشاء چهره ی پاکستانی ها حاصل یک و نیم دهه زحمات مبارزین ،دولت مردان افغانستان و نهادهای مدنی مسئول میباشد. این تلاش ها امروز پاکستان را در انزوای سیاسی قرار داده است.
تلاش ها باید در جهت قرارگرفتن پاکستان درلیست سیاه سازمان ملل باجدیت از طرف تمام نهاد های مدنی-سیاسی و دولت صورت گیرد. با بسیج همگانی در برابر سیاست های ترور پرور نظامیان پاکستان میتواند ثبات دایمی و منطقوی را با همکاری کشورهای جامعه جهانی و بریکس (BRICS) بوجود اورد .

Comments

Leave a Reply