بخار ډیګ کې د خواړو پخولو ګټې

comments 0

1 – خواړه د حرارت په 112 درجه كي پخېږي كوم چي ډېر كم وخت پر لګيږي. د مثال په ډول په ساده دېګ كي پر ګازرو پخول 40 دقيقې لګيږي خو په بخار دېګ كي صرف په 3 دقېقو كي پخيږي.
2- په خوړو پخولو كي بايد ډېر لږ اوبه استعمال سي. څنګه چي د بخار دېګ بند وي هغه ته د دباندي اكسېجن نه ور ننوزي نو لږ اوبه ور اچول كيږي چي په دې ډول د دېګ اوبه نه وچيږي او د خوړو ضروري او مهم اجزا او د هغو خوشبويې تر ډېره حده پكښي پاتيږي. دغه راز د اكسېجن د لږ ورسره يو ځاي كېدو له امله د خوړو ويټامين C هم د ګرمي سره سره د ضائع كېدو څخه خوندي پاته كيږي. د اكسېجن په نسته والي كي دغه ويټامين ډېر ژر د يوه ډول انزايم له اثره ( چي پخپله په تازه سبو كي وي ) ضايع كيږي. خو كله كله داسي هم كېداي سي چي كه پام ونه سي نو د بخار په دېګ كي د خوړو د ډېرو پرېښودو له امله هغه زيات پاخه سي او ګټور مواد يې ډېر ضايع سي. نو كه د بخار په دېګ كي خواړه پخوو د وخت پابندي بايد ډېره وسي.

Comments