بادامي كيك

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- هګۍ اته دانې .
2- ترميده اوړه څلور كاچغي .
3- بوره اته كاچغي.
4- بيكينـګ پوډر يوه كاچغه .
5- انګليسي كريم يا پاتيسو كريم .
6- تر ماشين ايستل سوي بادام ( 200 ) ګرامه.
د پخولو طریقه:
د هګۍ ژړ او سپين سره بيل كړى. د هګۍ ژړ د بورې او بيكنـګ پوډرو سره ګډ كړى. او ښه يې سره و وهى چي رنـګ يې سپين وګرځي د هګۍ سپين بيل په بل لوښي كي سره و وهى تر هغه مهاله چي ځګ وكړي. بيا سپين او ژړ سره ګډ كړى. او ميده سوي بادام او اوړه ور واچوى او سره ويې وهى چي ګډ سي.
بيا دغه مواد په ګردي غوري سوي غالب كي واچوى او د يو ساعت د پاره يې كښېږدى. چي پوخ سي. بيا غالب را وباسى او كښې يې ږدى چي سوړ سي كله چي سوړ سو بيا يې د غالب څخه را وباسى او بيا دغه كيك په بره سره ګردي دوه ځايه كړى.
او په هره ټوټه باندي يې لږ انـګليسي كريم وموږى او د كيك ټوټگـې بيرته يو پر بل باندي كښېږدى او كښېكاږى چي سره وموښلي بيا پاته كريم پر كيك وموږى او لږ ميده سوي بادام پر وپاشى او لږ د بورې پوډر پر وپاشى بادامي كيك تيار دى.

Comments