امېندوارو مېندو لپاره سپارښتې:

comments 0

1) د امېندواري پر مهال تر نورو وختونو پوره او متوازن خواړه یو څه زیات وخوري.
2) د اوسپنې او فولیک اسید ګولۍ واخلي.
3) خپل وزن کنټرول او یقیني کړي چې پدې دوره کې یې پوره وزن اخیستی دی.
4) له مضرو موادو، پخپل سر درملو، درندو کارونو او شعاعګانو څخه ځان وساتي،
5) له روزل شوي طبي کارکوونکي سره هره میاشت یا لږ تر لږه د امیندوارۍ په موده کې څلور ځل مشوره وکړي. زیږون د یوه با مهارته طبي کارکوونکي تر نظر لاندې تر سره کړي. د امیندواریو تر منځ فاصله په نظر کې ونیسي.

Comments