Sport

کیمیا یوسفی ریکارد بنام اش ثبت کرد

هندوکش ـ ورزش: کیمیا یوسفی، سریعترین دختر افغانستان ریکارد جدید را در بازی های المپیک بنام خودش ثبت کرد. کیمیا یوسفی ۱۰۰ متر فاصله را در ۱۳ ثانیه و ۲۹صدم ثانیه در مساب ...
بیشتر