مقالات اجتماعی

دو دلگی جنگویان طالبان / نیلو فر مستعد

Views: 3 در جریان گفتگوهای صلح دوحه بین ایالات متحده و طالب ها ، یک سلسله بحث ها میان جنگجویان آن گروه به وجود آمد که گویا رهبران آنها با جانب امریکا بر سر کدام معامله مصر ...
بیشتر