مقالات اجتماعی

تند روی و افراط گرایی از نظر اسلام

بیماری مزمن که تعداد زیادی از دینداران و دعوت گران به آن مبتلا گردیده و ممکن است که جمع دیگری را در مسیر طوفان تنش آفرین خود را قرار دهد ( تندروی) و افراط گرایی در دین ا ...
بیشتر

آتش بس مسئولانه!// عارف نظری

آتَش‌بَس به توقّف موقّتی هر جنگی گفته می‌شود که در آن هر کدام از طرف‌های جنگ، با تعلیق کارهای تجاوزکارانه موافقت می‌کنند. آتش‌بس‌ها ممکن است بخشی از یک قرارداد رس ...
بیشتر

افراط گرایی دینی / شمس حقجو

آنچه افراط گرایی دینی خوانده میشود مسئله است که اندیشه دعوتگران غیور امت اسلامی را مشغول کرده وموجب دغه دغه خاطرآنان شده است چون دشمنان اسلام برای نابودی نسل های مسل ...
بیشتر