Feb 26, 2021 03:03:56pm

افراط گرایی دینی / شمس حقجو

آنچه افراط گرایی دینی خوانده میشود مسئله است که اندیشه دعوتگران غیور امت اسلامی را مشغول کرده وموجب دغه دغه خاطرآنان شده اس ...