May 08, 2021 09:45:22pm

مردی در هند هنگام تدفین زنده شد

هندوکش-هند: یکی از ساکنان هند هنگام آماده شدن برای تدفین به هوش آمد، اما پس از یک مدت دوباره فوت کرد. این حادثه در منطقه چیتور ...

نیلاب سرابی

اولین زن ستنداپ کمدی  افغانستان ( در این دنیا‌ می‌خواهید ازدواج کنید، صیغه کنید، دوست پسر داشته باشید، یا دوست دختر و یا هر ...

نقیبه بارکزی

  خبرنگار و فعال حقوق زن در برنامه دوشنبه شب (۱۸ قوس) در سفارت هالند در کابل، جایزه فرد برگزیده حقوق بشر “لاله” به نقیبه بار ...

هما طرزی

شاعر ، طراح ونگارگر هما طرزی از خانواده شهیر و با معرفت طرزی بوده ، با میراث فرهنگی که از بزرگان فامیل چون زنده یاد غلام محمد ...