Jun 16, 2021 06:20:43am

هر نوع ویتامین را کی مصرف کنیم ؟

اغلب ویتامین ها و مواد غذایی عملکرد مشخصی در بدن دارد و در صورت مصرف در زمان و شرایط درست بهتر عمل می کند. بهترین زمان برای مص ...

باندالو  

مواد لازم : میگوی ریز: 300 گرم مرچ دلمه سبز یا سرخ: یک عدد پیاز متوسط:یک عدد روغن مایع:4 قاشق غذاخوری سویا سس:یک چهارم گیلاس زنجبی ...

پشه ها کجا میخوابن ؟

محل خواب همه حیوانات با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از آن ها روی درختان می خوابند، برخی در فضاهای باز و برخی دیگر در زیر زمین یا ...

علت واقعی ترس پشک از بادرنگ

همه پشک ها از بادرنگ وحشت دارند و با دیدن آن پا به فرار می گذارند. این یک واکنش طبیعی در پشک هاست اما علت آن چیست؟ چرا پشک از خی ...

موجودی که قلب ندارد اما زنده است !

بعضی از حیوانات هستند که کل زندگی خود را بدون قلب سر می کنند. قلبی در بدن آن ها برای خون رسانی وجود ندارد. البته همه حیوانات بد ...

دلیل اصلی هفت روز بودن هفته

هزاران سال است که هر یک هفته هفت روز دارد و این مسئله دلیل علمی دارد که ستاره شناسان آن را بر اساس حرکات زمین و خورشید تقسیم ب ...