Jun 16, 2021 06:07:59am

پادشاه اردن به اسرائیل هشدار داد

هندوکش –اردن :پادشاه اردن تهدید کرد که اگراسرائیل بخش‌هایی از کرانه باختری را به اراضی اشغالی الحاق کند، باعث درگیری بزرگی ...