Mar 01, 2021 06:22:01am

قرنطین شهر جلال آباد پایان یافت

هندوکش –ننگرهار : شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار پس از قرنطین یک ماهه  روز گذشته به روی گشت و گذار مردم و تجارت باز شد، ام ...