May 06, 2021 08:57:20pm

پاکستان بندر تورخم را مسدود کرد

هندوکش-ننگرهار: مقام‌های افغان در ولایت ننگرهار تایید می‌کنند که نظامیان پاکستانی، گذرگاه تورخم را صبح روز چهارشنبه به رو ...
12344