Feb 25, 2021 11:22:18pm

ترور یک ولسوال در شهر کابل

هندوکش-کابل : ولسوال ولسوالی جعتوی ولایت میدان وردک در شهر کابل از سوی افراد ناشناس ترور شده است. دفتر مطبوعاتی والی ولایت می ...