Jun 16, 2021 05:25:13am

جزیات تازه خبر انفجار در شهر غزنی

هندوکش –غزنی : عارف نوری، سخنگوی والی غزنی صبح امروز یکشنبه  ۱۶ سرطان  میگوید  طبق معلومات اولیه یک موتر بم گذاری شده در نزد ...

تکمیلی /انفجار موتر بم در غزنی

 انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیک حوزه امنیت ملی در ساحه «شامیر» شهر غزنی تلفات بر جای گذاشته است. دفتر مطبوعاتی والی غ ...

فوری : انفجار نیرومند در شهر غزنی

هندوکش – غزنی : لحظات قبل انفجار مهیبی آرامش شهر غزنی را برهم زد به گفته شاهدان عینی این انفجار در نزدیکی ریاست امنیت ملی این ...