May 06, 2021 09:11:36pm

کباب تابه ای

بخش خدمات آشپزی سایت مواد لازم : گوشت کوفته شده – ۵۰۰ گرام کچالو – ۱ عدد بزرگ پیاز – ۲ عدد متوسط بادنجان رومی – ۴ عدد متوسط ر ...

سحر پرنیان

سحر پرنیان، در ایران بدنیا آمد و ۱۸ سال در ایران، به همراه خانواده و بدون داشتن حقوق کامل شهروندی زندگی کرد. در هیجده سالگی، ...

دارای‌دخت

دارایدخت دختر پادشاه تخارستان ( شمال افغانستان کنونی) بود که دستی در شعر داشت برخی منابع ادبی، دارایدخت را نخستین زن شاعر ...