Jun 16, 2021 06:27:06am

کوریای شمالی به امریکا هشدار داد

هندوکش – کوریا : کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امریکا را به عهد شکنی متهم ساخته وهشدار داد که اگر واشنگتن تعهد خود را که در ا ...

تایید گفتگو های طالبان با تهران

هندوکش – ایران : مقامات ایرانی اعلام نمودند که بروز دوشنبه با هییت طالبان دیدار وگفتگو نموده اند ایران می‌گوید، هیئتی از طا ...

چطور روان خوب داشته باشیم ؟

بخش خدمات صحت سایت امروزه حرف از مهارت زندگی و ارتقای صحت روانی است. به نظر شما محیط زندگی آرام چه تاثیری بر سلامت روان افراد ...