Sep 21, 2021 04:09:22am

اوج بدبختی// نیلوفر مستعد

به مناسبت برزگداشت از روزی بین المللی مبارزه علیه فساد در ارگ ریاست جمهوری گرامی داشت به عمل آمد در این مراسم ریس جمهور کشور ...

تلفات سنگین طالبان در ولایت غزنی

هندوکش _ غزنی: مقام‌های امنیتی از کشته و زخمی شدن ۵۲ هراس افگن در ولایت غزنی خبر داده‌اند. وزارت دفاع ملی در یک اعلامیه گفته ...

آغاز پروژه به ارزش ۷۵ میلیون دالر

هندوکش-کابل : بانک توسعه آسیایی با هماهنگی با وزارت زراعت ومالداری بشمول ولایت ننگرهار در ۱۱ ولایت دیگر پروژه نهال شانی بشکل ...

حملات هوایی بالای گروه داعش

هندوکش – ننگرهار : به اساس گزارش ها از ولایت ننگرهار بالای افراد گروه داعش در ولسوالی های چاپرهار وهسکه مینه حملات هوایی صور ...