May 09, 2021 02:31:35am

والی جدید برای فراه تعین شد

هندوکش – فراه: به اساس یک حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، څارنوال محمد شعیب ثابت بحیث والی جدید ولایت فراه تعیین گردید. در ...