May 09, 2021 02:04:29am

ناولنی بازهم زندانی شد

هندوکش – روسیه : رییس جمهور پوتین رقیب سیاسی خود الکسی ناولنی را برای باردوم به زندان فرستاد وکیل مدافع ناولنی رهبرحزب اپوز ...

خواستهای مبنی براستعفای پاپ

هندوکش – واتیکان : مقامات کشور واتیکان از پاپ فرانسیس رهبرکاتولیک های جهان خواهان استعفای وی گردیدند  این کار درحال صورت می ...

حمله بر طالبان در ولایت غزنی

هندوکش – غزنی: در اثر حملات هوایی نیروهای افغان سی تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده اند. خبرنامه ای که از دفتر مطبوعاتی قوم ...