Sep 21, 2021 03:50:59am

ایتالیا وعده همکاری نموده است

هندوکش – ایتالیا : وزیرخارجه ایتالیا میگوید ، که به کمک هایشان در هربخش برای افغانستان ادامه خواهند داد موفیرو میلانسی وزیر ...

اعضای گروه طالبان از جنگ خسته اند

هندوکش- کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شنبه آتش‌ بس را تمدید نمود، ده ‌ها زندانی طالبان را آزاد ساخت و دستور معالج ...

دیدار رییس جمهور غنی با حکمتیار

هندوکش- کابل : رییس جمهور افغانستان دیروز به دیدار رهبر حزب اسلامی جهت گفتگو وعید مبارکی رفت ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ...

تلفات گروه داعش درکنرها

هندوکش – کنرها : وزارت دفاع ملی مدعی گردیده است که طی ۲۴ ساعت گذشته در حملات هوایی نیروهای افغان درولایت کنرها به افراد گروه ...