May 06, 2021 08:02:31pm

۵ ماسک تخم مرغ برای صورت زیبا شما

بخش خدمات صحت سایت – ماسک تخم مرغ   ساده ماسک تخم مرغ  بسیار ساده بوده و  بدون نیاز به مواد تشکیل دهنده دیگر میباشد – فق ...

لوبیا و خواص آن

بخش خدمات صحت سایت –   لوبیا گیاهیست که زیادتر افراد آن را خوش دارند و نوش جان میکنند در این متن چند نکته در باره لوبیا ا ...

سبزی با تخم مرغ

بخش خدمات آشپزی سایت – مواد لازم : سبزی – یک دسته بزرگ تخم مرغ – ۵ عدد پیاز – یک عدد سیر – ۵ دندانه نمک / زرد چوبه / روغن – ب ...

چکن پستو

بخش خدمات آشپزی – مواد لازم : گوشت سینه مرغ – دو عدد سبزی پالک – نیم دسته سمارق (سالم ) – ۶ دانه متوسط مرچ دلمه – یک عدد پنی ...

دستور جدید ایران به طالبان

هندوکش – هرات : یک گروه طالبان که به پروسه صلح درهرات پیوسته اند میگویند ، ایران برای انها امکانات فراهم مینمود تا از تطبیق پ ...

نشست وزرای خارجه کشورهای جی هفت

هندوکش – امریکا : وزرای خارجه کشور های عضو جی هفت یا هفت کشورصنعتی جهان بخاطر وارد نمودن فشار بیشتر بالای روسیه از بحر حمایت ...