May 06, 2021 04:50:50am

انفجار درشهرکابل

هندوکش – کابل : دراثرانفجار ماین مقناطیسی درکابل سه تن مجروح شدند این انفجار ساعت هفت ونیم صبح در مربوطات ناحیه شانزدهم منط ...

آغاز عملیات عنکبوت سیاه در غزنی

هندوکش – غزنی :مرکز رسانه های والی غزنی از آغاز عملیات عنکبوت سیاه در این ولایت خبر میدهد این عملیات از سه شنبه که مصادف به ۱ ...

خواست تازۀ خلیلی از گروه طالبان

هندوکش _ کندهار: محمد کریم خلیلی ، رئیس شورای عالی صلح کشور از طالبان خواست تا از فرصت موجود استفاده موثر نموده و به پروسه صلح ...