May 09, 2021 04:00:51am

بازگشت هیجان به فوتبال اروپا

هندوکش_اروپا: مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب پس از 69 روز ، بار دیگر هیجان فوتبال را به قاره کهن ب ...

مسابقه احمد ولی هوتک با حریف روسی

هندوکش – کابل : قرار است احمد ولی هوتک قهرمان ورزش های رزمی MMA بتاریخ ۲۳ فبروری سال میلادی و۴ حوت هجری شمسی در یک دیدار جذاب و ...

هند: از پاکستان انتقام خواهد گرفت

هندوکش – هند :جنگجویان مسلح روز شنبه بریک پایگاه نظامی هند در ایالت جمو یورش بردند .وزیر دفاع هند گفته است وزیر دفاع هند گفته ...