May 08, 2021 09:38:56pm

امریکا: طالبان باید منزوی شوند

هندوکش- امریکا: ایالات متحده امریکا میگوید: یگانه جایکه طالبان میتوانند به اهداف شان برسند، میز مذاکره است نه میدان جنگ. جان ...

لونگ غذای هراتی

بخش خدمات آشپزی سایت این غذا را با هرنوع گوشت میتوانیم تهیه نمایم . لونگ به سه طریق مورد مصرف قرار میگیرید ۱- به شکل شوربا طبخ ...