May 08, 2021 08:38:33pm

بازداشت یک فرد انتحاری در پکتیا

هندوکش- پکتیا:مسئولان در ولایت پکتیا از بازدشات یک فرد انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی خبر می دهند. به ...