Jan 28, 2021 07:38:07am

انجام یک حملۀ هوایی در هسکه مینه

هندوکش – ننگرهار: پس از چاشت روز گذشته در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکایی دو تن از اعضای مهم داعش جان باختند. عطاءالله ...

وقوع دو حادثه ترافیکی در ننگرهار

هندوکش – ننگرهار: در اثر دو حادثه ترافیکی در ولسوالی های بهسود و خوگیانی دو تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. عطاءالله خوگیان ...