May 09, 2021 02:02:26am

پنج فایده مصرف کیله

از آنجایی که این میوه بسیار خوشمزه و از طرف دیگر پوست کندن و خوردنش آسان است یکی از میوه‌های پرطرفدار و محبوب محسوب می‌شود. ...

ماین طالبان جان هشت تن را گرفت

هندوکش – کندهار: پولیس در کندهار میگویند، بعد از عصر دیروز در ولسوالی راغستان این ولایت موتر حامل افراد ملکی با ماین کنار جا ...

با بیجا شدگان اچین کمک صورت گرفت

هندوکش – ننگرهار: با آنعده از خانواده هایکه از ترس و وحشت داعش منازل خویش را در اچین ترک گفته اند با رهنمود گلاب منگل والی نن ...

مرمی هاوان 5 طفل را زخمی ساخت

هندوکش – ارزگان: 5 کودک در نتیجه انفجار مرمی هاوان در ولسوالی چوره ولایت ارزگان زخم برداشت. نعمت الله یک تن از اقارب نزدیک به ...

درعملیات چوره طالبان شکست خورد

هندوکش – ارزګان: مسوولین ارتش در ارزگان میگویند، عملیات راه اندازی شده در ولسوالی چوره ولایت ارزگان به کامیابی به پیش میرود ...
12325