May 08, 2021 05:13:12am

دخانیات و حقایق آن

دخانیات بیش از نیمی از مصرف‌کنندگان خود را به کام مرگ می‌برد؛ مصرف دخانیات به علت پایین بودن قیمت محصولات آن و  پائین بودن ...

علل افسردگی چیست ؟

مكانیسم های دقیق ابتلا به افسردگی هنوز كشف نشده اند. با وجود این چند عامل زیست شیمیایی و روانی اجتماعی شناخته شده اند كه باعث ...

کرزی معمای دیکر!

با آن که دانشمندان عرصه ئ سیاست تاکنون تعریف مشخص و جامع برای سیاست ارایه نکرده اند اما بهتر است تا سیاست های مان را بر بنیاد ...