Aug 03, 2021 07:09:56pm

سه سرباز در ولایت هلمند زخمی شدند

هندوکش _ هلمند: در اثر حمله انتحاری در هلمند 3 سرباز اردو زخم برداشته اند. این حمله شام دیروز در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بالا ...