وان برانت: رسانه ها در افغانستان مهم هستند و حکومت افغانستان آنها را به عنوان شریک استراتژیک در راستای دست‌یابی به صلح بشناسد

comments 0

هندوکش –  کابل: سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که حکومت افغانستان، جامعه مدنی و رسانه‌ها را به عنوان شرکای استراتژیک خود برای دست‌یابی به صلح و به‌رسمیت بشناسد.

وان برانت، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه، ششم اسد، در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام گفت که حکومت باید حفاظت از حقوق زنان و دختران را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. برانت در این نشست خاطرنشان کرد که مطابق قوانین افغانستان، سازمان‌های دولتی باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

در همین حال، این اتحادیه ضمن تاکید بر حفظ حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری و فضای مدنی باز در کشور، از ادامه همکاری‌های خود به افغانستان اطمینان داد.

Comments