سترجنرال بسم الله محمدی: ملت شریف افغانستان در کنار نیروهای دفاعی قرار بگیرید

comments 0

هندوکش-کابل: سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم خواسته است تا دربرابر طالبان بسیج شوند.
سترجنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان بیان کرده است که این وزارت آماده است تا برای مردم برای مقابله با طالبان امکانات را فراهم کند.
آقای محمدی: از مردم وطندوست خود می‌خواهم در هر جغرافیا و محلات که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند و ما آماده هستیم که تمام تسهیلات و امکانات را در اختیار تان قرار دهیم.
قرار بود بسم‌الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت داخله گماشته شود، ولی در آخرین لحظات به سرپرستی وزارت دفاع ملی تعیین شد.
بسم‌الله محمدی در حالی سکان وزارت دفاع کشور را به عهده می‌گیرد که جنگ شدید در نقاط مختلف جریان دارد و ولسوالی‌های زیادی نیز سقوط کرده است.
عبید رادپور

Comments