رئیس جمهور: برای گذار از یک آموزن دشوار در کشور ضرورت به یک اجماع ملی است

comments 0

هندوکش- کابل: بربنیاد طرح تازه ایالات متحده امریکا روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در اول ماه می آغاز و تا یازدهم ماه سپتمبر پایان خواهد یافت، رییس‌جمهور محمد اشرف غنی از سیاسیون کشور می‌خواهد که برای گذارموفقانه از یک آزمون دشوار درکشور، دست همکاری با دولت بدهند.
آقای غنی می‌گوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، فصل تازه‌یی از همکاری‌های این کشور با جهان باز خواهد شد.
رییس‌جمهور که در برنامۀ هفتۀ منابع بشری و حکومت داری خوب و بهره برداری از یک هزار پروژه همه‌گانی درکشور سخن می‌زد، می‌گوید که طالبان به ارزش یک میلیارد دالر به زیرساخت‌ها در کشور زیان وارد کرده‌اند.
در برنامۀ هفتۀ منابع بشری و حکومت داری خوب یک هزار پروژه در ولایت‌های بلخ، کندهار، ننگرهار و هرات به بهره برداری سپرده شدند. ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که این پروژه ها بیش از پنج میلیارد افغانی هزینه برداشته‌است.
شمیم خان کتوازی، رییس اداره مستقل ارگان های محلی گفت:«این پروژه در بخش های برق، آب رسانی، جاده سازی و ساخت پارک ها برای زنان بوده است.»
ولسواالی ارغنداب کندهار یکی از بخش‌های کشور که در نبردهای اخیر شماری از پروژه‌های همه‌گانی در آن آسیب دیده‌اند.
رییس‌جمهور غنی می‌گوید که طالبان به ارزش یک میلیارد دالر زیان به زیرساخت‌های کشور وارد کرده‌اند.
رییس جمهورکشور، گفت:«طالبان یک میلیارد دالر برای زیربناهای افغانستان صدمه رسانیده است. بناً من بالای آنها صدا می¬زنم که چرا ویران می‌¬کنید؟ چرا تخریب می‌¬کنید؟ وقتی که توان آباد کردن را ندارید، برنامه مثبت ندارید، حداقل جلو خراب‌کردن را بگیرید».
آقای غنی از فصل تازه روابط با جامعه جهانی پس از بیرون شدن نیروهای خارجی خبر می‌دهد و می‌گوید که مناسبات اقتصادی، کمک‌های بشری،تقویت نیروهای دولتی و توسعه افغانستان در اولویت خواهد بود.
رئیس جمهور گفت:«تمام سیاستگران به هر سطح که است با یکدیگر دست بدهیم که به همه جهان ثابت کنیم که این مرحله گذر قابل پیش بینی است و انشاالله مه از این امتحان موفق می شویم».
عبید رادپور

Comments