رئیس جمهور: ادارت دولتی نباید افرادی که به فساد متهم باشند را استخدام نمایند

comments 0

15 Views

هندوکش- کابل: رئیس جمهور ضمن قابل قبول خواندن اقدامات دادستانی کل در زمینه مبارزه با فساد اداری، می گوید که افرادی که شهرت فساد دارند، نباید در هیچ اداره ای استخدام شوند.
دفتر رسانه‌ی ارگ در خبرنامه ای نوشته که رئیس جمهور غنی اخیرا در دیدار با مسئولان دادستانی کل، ریاست مبارزه با جرایم سنگین و سایر مقامات در مورد مبارزه با فساد اداری صحبت کرد.
رئیس جمهور غنی، نقش رهبری دادستانی کل در زمینه مبارزه با فساد را قابل قبول ندانسته و گفته است در این خصوص سوالات جدی مطرح می باشد.
وی گفته است که ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله، صلاحیت های قوی دارد و باید از آن استفاده کند. مرکز عدلی و قضایی اعتبار خود را از دست داده است و باید در زمینۀ تصمیم گیری ها و ترتیب استراتیژی جدید اقدام صورت گیرد و تعریف دستآوردها واضح گردد.
رئیس جمهور گفت که پس از این شورای امنیت ملی با ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله به گونه هماهنگ کار نمایند و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند و قطعات خاص با آنان همکار خواهد بود.
غنی با بیان اینکه تمام ادارات موازی باید زیر یک چتر قرار گیرند، گفت که دادستانی افرادی را که شهرت فساد دارند، مورد تعقیب قرار دهند و این افراد نباید در هیچ اداره ای مقرر شوند.
رئیس جمهور گفت که قضیه های فساد به گونۀ دوامدار مورد تعقیب قرار گیرد و به عقب برنگردد و مرکز عدلی و قضایی بررسی شود. همچنان شیوۀ مدیریتی باید واضح و برای هر قضیه ضرب الاجل تعیین گردد.
سپوژمی

Share this page to Telegram

Comments