دو ولسوالی در ولایت تخار از طالبان پس گرفته شد

comments 0

هندوکش-تخار: نیروهای امنیتی و دفاعی، مرکز ولسوالی‌های بنگی و خواجه‌غار ولایت تخار را دوباره تصرف کردند.
رادیو تلویزیون ملی گزارش داده است که در نتیجه رسیدن نیروهای تازه نفس و بسیج شدن مردم، نیروهای افغان توانستند که مرکز ولسوالی‌های بنگی و خواجه‌غار تخار را دوباره تصرف کنند.
به گفته مقامات این ولایت، حملات طالبان به عقب زده شده و این گروه تلفات سنیگین را متقبل شده است.
بزرگان تخار، روز گذشته در یک نشست خبری در کابل، از فرستادن یک گروه مردمی به پشتیبانی از نیروهای امنیتی به تخار خبر دادند.
آنان افزوده بودند که طالبان با ادامۀ جنگ و خشونت‌ها و گرفتن ولسوالی‌ها نمی‌توانند پشتیبانی مردم را به دست آورند.
به‌گفتۀ باشنده‌گان تخار، طالبان باید بدانند که با زور و خشونت نمی‌توانند بر مردم فرمان‌روایی کنند.
سید حبیب، از بزرگان تخار میگوید که این‌ها هیچ مقبولیتی در میان مردم ندارند و هیچ غالبیت. گرفتن اراضی نه به این‌ها مشروعیت می‌دهد، نه محبوبیت می‌دهد و نه غالبیت.
نجیبه سروری

Comments