خالد : هرگاه طالبان صلح نکنند؛ سرکوب می گردند

comments 0

هندوکش – فاریاب : اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی روز گذشته به ولایت فاریاب سفرنموده وبه منصوببین اردو گفت طالبان صلح را بپذیرند واگر نه سرکوب میشوند.
خالد که بعد ازتعیین شدن به صفت وزیر دفاع این بارنخست است که سفربه فاریاب دارد ودرانجا ازنیروهای دفاعی ستایش نموده است
خالد گفته است که برای تجهیز نیروهای امنیتی درفاریاب تلاش های خود را تسریع میبخشد
از جانب دیگر نیروهای کوماندو با مواد لوژستیکی شش ماهه مجهز گردیدند
قطار نیروهای امنیتی که برای باز کردن راه شبرغان – فاریاب حرکت کرده بودند به شهر میمنه رسیدند
قول اردوی شاهین میگوید در مسیر شاهراه از وجود مخالفین پاک کاری گردید ونیروهای کوماندو را با مواد شش ماهه لوژستیکی تجهیز نموده است
ولی محمد زی قوماندان قول اردوی شاهین میگوید بشمول اتباع ایرانی طالبان بیش از صد تان شان درین ولایت کشته شده اند.
عاطفه مصمم

Comments