تصمیم هشتاد و یک جلسه شش و نیم روز سه شنبه تاریخ ۳۰ جدی ۱۳۹۹ مطابق به ۱۹ جنوری ۲۰۲۱

comments 0

196 Views

اول: طالبان تروریست تا پریروز ادعا داشتند که در عقب کشتار اعضای جامعه مدنی – خبرنگاران و افراد ملکی آنها قرار ندارند. در ماه ها و هفته های اخیر نیرو های شجاع و با وقار دولتی توانسته اند ده ها تن از اعضای طالبان را که بصورت مستقیم در قتل اعضای جامعه مدنی – خبرنگاران و بمب گذاری های کورکورانه دست دارند دستگیر نمایند.
در پی اعلامیه من که باید این تروریستان اعدام شوند سخنگویان طالبان تروریست واکنش نشان دادند و اخطار دادند که اگر دولت این قاتلین را اعدام نماید دست به قتل عام مردم خواهند زد هشداریه آنها آنچه را واضح بود واضح تر ساخت که طالب چیزی به جز از آدم کشی چیزی یاد ندارد اکنون دیگر شکی باقی نمانده که طالب تروریست مسوول کشتار افراد ملکی – جامعه مدنی و خبرنگاران و بمب گذاری های کورکورانه اند چنانچه گفته اند دروغ گو نه حافظه میداشته باشد و نه شرم در بیست و چهار ساعت گذشته اکثر خبرگزاری های بزرگ داخلی و یک تعداد خبرگزاری های جهانی بحث اعدام تروریستان را بازتاب دادند. گروه کاری ما توانسته است بیشتر از بیست هزار نظر و تبصره را تحلیل و ارزیابی نمایند. هشتاد و پنج درصد مردم درخواست اعدام تروریستان به حیث یک راه حل و عبرت دهی به مابقیه آدمی کش های در حال تحرک را حمایت نموده اند. پانزده درصد کسانی که مخالفت نموده اند اکثر شان هویت های جعلی در مطبوعات دارند و چهره های با نقاب اند. پس من یک بار دیگر به نظر خود تاکید می ورزم که تروریست که بالفعل دستگیر میگردد و ثبوت مادی و معنوی بر ضد آنها موجود است باید اعدام گردند. از مردم درد دیده و با عزت افغانستان بخاطر حمایت شان ازین اعلامیه ابراز سپاس می نمایم. از خون هیچ هموطن خویش نمی گذریم. تلاش ما برای ایجاد پرونده های بزرگ حق العبد بر ضد طالبان تروریست ادامه دارد. از روزیکه جلسات شش و نیم آغاز گردیده است هیچ حادثه ای به عدد و احصاییه تبدیل نگردیده است. هر حادثه تروریستی برای ما یک داستان است و هر قربانی یک چهره و یک خانواده. چه پیکر هایی که بخاطر جنایت طالب نامراد بخاک سپرده شدند ما امکان بخاک سپاری این داستان و خانواده ها مکان ندارد. هر روز باید این قربانی ها از هنجره هر هموطنان ما فریاد گردد و تا اگر چیزی در میان طالب به اسم وجدان وجود داشته باشد تکان بخورد.
دوم: امروز اقایان وردک و عبدالنصیر رشتیا از اتحادیه شرکت های ذوب آهن مهمان خاص جلسه شش ونیم بودند آنها شکایت داشتند که در منطقه چوک ارغندی و کمپنی افراد مسلح که خود را متعلق به یک باند سیاسی جرمی میدانند از آنها باج میگیرند. این باند جرم پیشه که تعلق به یک گروه سیاسی را بهانه و پوشش برای باج گیری ساخته است خود را می شناسد. برای اتحادیه وعه سپردیم که مشکل را تا یک هفته حل می نماییم. معضله دوم شان این بود که مقامات در قندهار برخلاف حکم کابل هنوز به قاچاق آهن کهنه از افغانستان به پاکستان اجازه میدهند در حالیکه در داخل کشور بیشتر از پنجاه فابریکه ذوب آهن وجود دارد که نزدیک به پنجصد ملیون دالر در آنها سرمایه گذاری گردیده است. مشکل سوم اتحادیه ذوب آهن در هرات است به مقام ولایت و قوماندانی امینه از همین طریق امر میگردد که دست از کار شکنی و ایجاد ممانعت درین بخش بردارند و بگذارند که صنعت ذوب آهن در کشور رونق یابد متباقی مسایلی را که مطرح ساختند ارتباط به بد رفتاری های پولیس دارد که بازهم در ظرف کمتراز یک هفته به آنها رسیده گی نهادینه خواهیم نمود.
سوم: مقام ریاست جمهوری سه ماه قبل قوماندان های امنیه چند ولسوالی را در کابل تبدیل نمود تبدیلی ها به اساس ارزیابی های دقیق از ساحه و ظرفیت های پولیس صورت گرفته بود. اکنون حلقات جرم پیشه که نفع شان در حفظ حالت کنونی و وضع موجود است تلاش دارند که برضد قوماندان های نو دست به دسیسه بزنند. حد اقل تا کنون دو شیوه از دسایس آنها برملا گردیده است. اول شماری از سربازان پولیس را تحریک میکنند که برضد قوماندان نو عریضه نمایند. این سربازان به نحوی همسوویی با مافیای محلی دارند. تا اکنون بیست و پنج نفر سرباز پولیس را که به تحریک حلقات جرم پیشه علیه قوماندان خود شکایت کرده بودند دستگیر نمودیم. شیوه دوم این است که بر ضد قوماندان های امنیه عریضه ترتیب میدهند و آنها را به بهانه های بی مورد به سارنوالی جلب می نمایند. وقتی که من افتخار تصدی وزارت داخله را داشتم مقام ریاست جمهوری حکمی را امضا نمودند که به اساس آنه کسی نمیتواند منسوب پولیس را به حیث فرد به سارنوالی معرفی کند بلکه اقامه دعوا باید علیه نهاد باشد. پس من به تمام اراکین پولیس اطمینان میدهم که در دفع و خنثا سازی این دسایس ما مانند کوه در عقب تان ایستاده ایم و شما تلاش شجاعانه تان را در برابر جرم پیشه ها ادامه دهید.
نوت اول : پس از ارزیابی سن کسانی که ادعا دارند تیلفون موبایل شان دزدی شده است تعداد واقعات دزدی موبایل یک شبه پنجاه درصد کاهش یافت. دیروز شانزده گزارش از دزدی موبایل ثبت شده بود امروز تنها هفت مورد. رفتن به جزییات مهم است. به همین ترتیب چندین مورد دیگر نیز تثبیت شد که گزارش از دزدی و جرایم مالی واقعیت ندارد بلکه گزارش دهنده خود مجرم است و بخاطر پنهان ساختن آن به ناحق به پولیس مراجعه می نماید. فیصله این است که تمام کسانیکه جرایم را گزارش میدهند از دید سن و سال و مسایل عمیق تر اجتماعی و محیطی از آنها بازپرس خواهد شد. دریافت های ما نشان میدهد که یک تعداد از نوجوانان موبایل های خود را یا به کسی مخفیانه تحفه میدهند و یا می فروشند ولی ادعا میکنند که دزدی شده است. خانواده های گرامی متوجه باشند.
نوت دوم : بخاطر تحکیم هرچه بیشتر پایه های جمهوریت قرار است که در فصل تابستان یکی از چهار انتخابات یعنی شورای ولسوالی ها – شاروالی ها (شهرداری ها ) – شورا های ولایتی در سراسر کشور و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی دایر گردد. آرزوی ما این است که همه این انتخابات ها برگزار گردد. اما اگر بنابر مشکلات لوژستیکی نتوانیم همه را برگزار کنیم یک و یا دوتا را حتمی برگزار خواهیم نمود. جلسه ای به همین خاطر زیر نظر مقام ریاست جمهوری با کمسیون مستقل انتخابات دایر گردید. من وظیفه دارم که در ارتباط به حوزه بندی برای انتخابات شوراهای ولایتی تا یک ماه گزارش تهیه نمایم . حوزه بندی یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسایل انتخابات است زیرا میتواند حس تجرید و تقلیل را برای بخش یا بخشی هایی از جامعه در پی داشته باشد. افغانستان کشور با تنوع ساختاری است و قراهم نمودن قناعت تمام اقشار – اقوام و عشیره ها روی مسایل حوزه بندی کار آسانی نخواهد بود. وظیفه ی دوم من هماهنگی با سازمان ها و نهاد های جهانی بخصوص ملل متحد است که مشخص معلوم کنیم که آنها چه درس هایی از انتخابات های گذشته آموخته اند و در انتخابات پیش رو چه نوع همکاری با دولت افغانستان خواهند نمود. برگزاری انتخابات حتمی است.
نوت سوم : ارزیابی خزینه تقاعد افغانستان جالب و تکان دهنده است. در صورتیکه ما نتوانیم اصلاحات لازم بوجود آوریم که انشالله خواهیم آورد و مبتکرانه به آینده نرویم چند سال بعد پرداخت سالانه به متقاعدین نزدیک به هفتصد و پنجاه ملیون دالر خواهد بود. جلسه دیروزی در ارگ روی ابعاد مختلف مکث نمود از جمله اینکه با پیروی از الگو های موفق در کشور های دیگر چگونه میتوان پول تقاعد و بازنشستگی را به دوران انداخت و از سنگینی این هزینه بزرگ بر شانه های نظام مالی کشور کاست. از اینکه به تمام پرسش ها وزارت مالیه پاسخ نداشت قرار شد جلسه بعدی تا ده روز دیگر دوباره دایر گردد. شما را در جریان قرار خواهم داد. موفق باشید.
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments