تصمیم هشتاد: جلسه شش ونیم صبح روز دوشنبه تاریخ ۲۹ جدی مطابق به ۱۸ جنوری ۲۰۲۱

comments 0

1 Views

اول: مراتب تسلیت و احترام خویش را خدمت خانواده های محترم که دیروز عزیزان شان را در حمله تروریستی در ناحیه دهم از دست دادند عرض می نمایم.
قاضی قدسیه عضو ریاست تحقیقات و مطالعات ستره محکمه سن ۵۳ ساله و قاضی ذکیه عضو دیوان تجارتی ستره محکمه سن ۳۴ ساله دیروز با فیر تفنگچه وقتی به طرف وظیفه روان بودند ترور شدند، محوری ترین دلیل بالا رفتن سطح ترور در شهر های بزرگ این است که اسیران طالب فکر میکنند که در هرصورت عفو می شوند و جزای اعمال خود را نمی بینند یکی از راه حل های اساسی این معضله اعدام شماری از دستگیر شده گان است. این دستگیر شده گان باید اعدام شوند تا درس عبرت برای متباقی گردد.
درین هشتاد روز که من موضوعات را با جزییات دنبال می کنم می بینم که هم پولیس و هم امنیت ملی دستاورد های چشم گیر و قابل ملاحظه دارند. دستگیر شده ها بلبل گونه اعتراف می نمایند ولی تمام امید شان است که روز بی مجازات واقعی رها میشوند.
این معضله باید حل گردد و یکی از نکات اساسی خواهد بود که من به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهم ساخت تروریست که دستگیر میشود باید اعدام گردد.
دوم: دیروز پولیس کابل چندین تن از اطفال و نوجوانان زیر سن را که به تعلیمات به مدارس طالبانی انتقال میشدند توقیف و به خانواده هایشان برگردانید شد، این حادثه مرا به یاد سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ انداخت در آن سالها صد ها طفل افغانی را عمدتا از شمال هر هفته زیر عنوان تدریس دینی با خدمات لیلیه و پوشاک به پاکستان انتقال میدادند وقتی رییس عمومی امنیت ملی بودم چندین مورد ازین انتقال ها را توقف دادم، موضوع در کابینه بحث شد که با این معضله چه برخوردی صورت گیرد متاسفانه دولت وقت تصمیم گرفت که اجازه دهد اطفال بدون حضور والدین شان برای تدریس به پاکستان انتقال یابند به عباره دیگر گفته شد که تربیت اطفال ربط به تصمیم خانواده دارد و نه دولت اکثر این اطفال از خانواده های بی بضاعت بودند.
اکنون وقتی من سوانح شماری از تروریستان و قوماندان های طالبان را در ولایات شمال مطالعه می کنم همان هایی اند که پانزده و شانزده سال قبل جهت تعلیم و تربیت تروریستی به کراچی و دیگر شهر های پاکستان برده شده بودند اکثر قوماندان های بی رحم و تروریست طالبان که مردم را قتل نموده و هیچ نوع رحم بر تاسیسات و انسان این خاک ندارند همان هایی اند که در کراچی و دیگر شهر های پاکستان تعلیمات طالبانی و تروریستی دیده اند، هرچند ما بهای بی پروایی های سالهای گذشته را می پردازیم اما هنوز هم دیر نشده است و من تلاش خواهم کرد در ارتباط به انتقال اطفال بی بضاعت به مراکز طالبانی بیرون از خاک کاری نمایم مهمترین کار ایجاد چارچوب حقوقی و قانون برای ممانعت آن خواهد بود.
سوم: به پولیس وظیفه سپرده شده است که هر یک از موارد دزدی موبایل را برای یک مدتی بررسی جدی نماید روزنه اوسط ده تا پانزده تا تیلفون موبایل در شهر کابل دزدی میشود اما متوجه شده ایم که شماری از نوجوانان یا تیلفون های موبایل خود را می فروشند و بعد به خانواده میگویند که دزدی شده است گمان ما این است که تعداد واقعی تیلفون های که دزدی میشود ممکن کمتر ازین باشد.
نوت: خوشحالم که وحشت آفرینی امروز طالب در سرک دارلامان – انفجار بمب در موتر تلفات نداشت.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments