تحویل دهی تجهیزات نظامی / بریالی ویاړ

comments 0

در پی تسلیم دهی و عقب نشینی از بیز های نظامی و ادارات ملکی والسوالیها که اکثرآ بدون جنگ بتصرف طالبان در آمده شواهد و اسناد نشاندهنده آن است که تجهیزات نظامی از قبیل تانکهای زرهی، موتر ها، سلاح و مهمات به خاک پاکستان انتقال میگردد و این خبر توسط مقامات بلند پایه دولتی بشمول وزیر داخله کشور نیز تائید شده و علاوه بر آن در صفحات مجازی تصویر های واضح و روشن از این قضیه روزانه دست بدست می گردد که جای شک برای هیچ کس باقی نگذاشته است هر چند سخن گوی طالبان آنرا نمی پزیرند اما کذب این خبر دیده درایی و انکار خقاشانه بیش نیست چنانکه گفته اند شتر دزدی و پلوان خزی اصلا امکان ندارد.
شنیدن این خبر و دیدن تصاویر و فلم های مستند این جنایت زنگ خطری برای تکرار تاریخ از برای از دست رفتن سرمایه های ملی خصوصآ در بخش دفاعی است که برای بار دوم در ذهن ما تداعی میگردد که در دهه هفتاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط عمال استخباراتی کشور پاکستان بی رحمانه تاراج گردید و اردوی تا دندان مسلح کشور ما از هم پاشید و امکانات داشته اش توسط غلامان رو سیاه منهدم و به خارج از کشور قاچاق شد و یا هم زنده تحویل بادارانشان گردید که از ۲۵۰۰ چین تانک و صد ها ضرب توپ و هزاران میل سلاح خفیفه و مهمات مقدار اندک آن در دره پنجشیر نگهداری شد که در زمان مقاومت از آن استفاده شد متباقی همه تحویل پاکستان گردید در آن زمان اردوی افغانستان به کمک اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشور روسیه فعلی تمویل و تجهیز گردیده بود وعلیه ملت مسلمان افغانستان استعمال میگردید زمانیکه کشور از قید اشغال آزاد شد و قرار بود بخاطر دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی و دفع و ترد تجاوز از اردو کار گرفته شود اما تا رسیدن به آن هدف از هم پاشید و دار و ندارش به یغما رفت و کشور ما بی دفاع و بی در و دراوزه گردید و ملوک الطوایفی حاکم شد تا اینکه گروی طالبان ظهور کرد و با جان گرفتن و حاکم شدن بر اکثر اراضی افغانستان تجهیزات باقی مانده در نزد قوامندانان محلی جمع آوری و رسمآ به پاکستان تحویل داده شد تا اینکه در ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ جامعه جهانی در راس امریکا به افغانستان لشکر کشی نمود و اراضی کشور را لوث تروریستان پاکسازی گردید.
اما بعد از بیست سال حضور امریکا و ناتو در اینجا اردوی افغانستان دوباره باز سازی و سرپای خود استاده گردید و به کمک جامعه جهانی تمویل و تجهیز شد ولی با خروج قوت های خارجی که تا هنوز تکمیل هم نشده در معاملات پشت پرده توطئیه های از هم پاشی اردو و دولت چیده شده که با تسلیم دهی والسوالیها و بیز های نظامی به گروی طالبان سلاح وسایط نظامی اردوی افغانستان به پاکستان توسط عمال مزدورش انتقال میگردد بیم آن میرود که خدای ناخواسته نشود بار دیگر تاریخ تکرار گردد و کشور ما خلع سلاح شود و زمینه فعالیت ها برای گروه های تروریستی بیشتر از این مساعد گردد و افغانستان پایگاه تروریزم در جهان مبدل گردد.
بنآ در قدم اول به مردم افغانستان خصوصآ سیاسیون کشور فرض ذمت است تا بخاطر منافع علیای کشور و مردم و خودشان از اختلافات سلیقوی، گروهی، سمتی و لسانی هر چه است بگذرند و جلو فاجعه را که ملت و کشور ما را تهدید می کند بیگرند ورنه ذلت و بد بختی نصیب خود شان و مردم شان خدای نا خواسته خواهد شد همین حالا هم فرصت دارند که با بسیج نمودن مردم از تباهی و بربادی کشور و افتادنش بکام تروریزم و کشور های همسایه جلوگیری نمایند ورنه تاسف نتیجه نخواهد داد. بیاید بخاطر داشتن وطن آزاد مستقل و امن دست به دست هم داده از عزت و شرف خود و مردم خویش و اشغال کشور جلوگیری نمایم.

Comments