May 30, 2020 04:14:12am

د غوښو او سبزيو سوپ

لازم مواد :- 1- غوښي نيم كيلو 2- ميده سوي ګاجري دوې دانې 3- ميده سوي شلغم يوه دانه 4- ميده سوي پياز دوې دانې 5- مټر لږ څه 6- شونډ يوه ټ ...

کمپ ډېوېډ او طالبي منطق

ایمل جلال یو شمېر طالب نما تحلیلګران یا د جهالت له مخې او یا هم د رذالت له مخې ټینګار کوي چې طالبانو امریکا ته له تللو انکار و ...