Jun 07, 2020 07:20:51am

د سینې سرطان !

د سینې سرطان ترټولو لویه نښه د سینو د څوکو ژوروالی او سور والی دئ د سینې یا تیو سرطان په ښځینه وو کې تر ټولو مشهوره ناروغي بلل ...

د شولې پخولو طریقه

لازمي توکي: 1. شوله یي وریجې ، یو ګېلاس. 2. بوره ـ د اړتیا په اندازه. 3. د ګلاب اوبه ـ د اړتیا په اندازه. 4. زعفران ـ یوه قاشوغه. 5. می ...

د سرتېري ګیله

لیکوال: نوید احمد څرک نامرده او بې رحمه دښمن لپاره هر کله سرتېری مجهز دی، د ډوډۍ، لمانځه، ناستې ولاړې پرمهال او ان د شپې خوب ه ...

د افغانانو د پاشلو هڅه

لیکوال: نوید احمد څرک افغانستان کې له کلونو راهیسې په دې کار کیږي چې څنګه کیدای شي، ورونه قومونه د یو بل دښمنان کړي او سره و ی ...